Referat bestyrelsesmøde d. 27-11-2012

Referat bestyrelsesmøde d. 27-11-2012

01-12-2012

 

Referat
fra bestyrelsesmøde d. 27. November 2012

hos
John Drescher

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af
  referat fra sidste møde
 2. Orientering fra
  landssekretariatet/Formandsmødet
 • og andre nyheder
 1. Økonomi og Sponsor
 2. Medlemsstatus
 3. Arrangementer

A.
Kommende generalforsamling i marts 2013

B.
Hyggeaften d. 1. dec., Mødetid og sted

 1. Vandringer hvor der
  er Føl med og regler for dette.
 2. Evt.

 

Deltagere: Poul Erik Christiansen, Ib Eland, Louise
Cecillia Larsen, John Drescher og René Kristensen.

Formanden, Poul Erik bød velkommen til bestyrelsesmødet
og gik herefter til dagsordnen.

Ad
1:

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået og
godkendt.

Ad
2:

Poul Erik fortalte at han og René var med til åbent hus
hos Marian, i anledning af hendes 60 års fødselsdag.

Poul Erik gennemgik hvad der skete på Formandsmødet,
der er vedtaget en ny samhandelsaftale på Formandsmødet, der er tilføjet nogle
mindre punkter til denne. 

Endvidere var der forskellige informationer fra mødet i
Nyborg, disse informationer bliver lagt ud på hjemmesiden, og kan læses der.

Nyt hjemmeside system fra landssekretariatet tages i
brug, der er i sekretariatet ansat en mand, der skal håndtere alle afdelingers
hjemmesider. Vi kan stadigvæk selv rette og tilføje på egen side, eksterne
informationer lægges på fra centralhold.

Der arbejdes fortsat på at lave kurser, møder, ture
m.v. på tværs af alle afdelinger i Nordsjælland, således at vi for mulighed for
at prøver at gå nye steder.

Vores tur til KBH City i september var en stor succes,
vi arrangerer en ny i foråret 2013, mere om dette senere.

Ad
3:

Kassebeholdningen er pr. 27. november er på kr. 19.268,96.

René og Poul Erik kommer med oplæg til resten af
bestyrelse, på ét sponsorbrev vi kan bruge til virksomhederne i Frederikssund.

Poul Erik tager fat i Michael Jensen og lidt om hvordan
sponsorer kan kontaktes, således vi får noget erfaring omkring dette.

Vi talte fortsat om hvordan vi kan blive bedre til at
brande og profilere natteravnene i Frederikssund.

Ad
4:

Pr. 1. november er vi 28 medlemmer. Tusinde tak for de
mange hurtige tilbagemeldinger til den seneste turplan, Ib bliver så glad når
han ikke skal rykke. J

Ad
5:

A:

Den kommende generalforsamling, afholdes d.19 marts kl. 18.30 i vores lokale i
Jernbanegade. Der vil være mad og drikke m.v., der udsendes indkaldelse senere,
men reserver gerne datoen allerede nu.

B: Vi mødes kl. 17.50 foran hallen, for dem der har lyst til at mødes før, kan man
komme ned på postgården fra kl. 16.30 og hygge med andre Natteravne….

Ad
6:

Regler når der er Føl med på ture; der må altid kun gå
3 på én tur, føllet er en del af holdet og har også gul jakke på.

Ad
7:

Vi snakkede om at lave en Facebook-gruppe for
Frederikssund, dette kunne gøre at vi få spredt informationer hurtigt og får
øget kendskabet til hjemmesiden.

Ny Facebook administrator er John Drescher, vi mødes i
starten af det nye år og for aftalt regler m.v. omkring Facebook-gruppen. John
indkalder til møde, er der nogle frivillige Natteravne der har lyst til at
bidrage med viden omkring Facebook m.v., så kontakt venligst John.

Vi har nu fået nu fået en ekstra jakke i small, så nu
skulle de tidligere udfordringer være løst…..

Der er fortsat medlemmer i Frederikssund der ikke har
været på det obligatoriske  introkurset,
der laves nyt kursus i løbet af foråret, som vi håber at de sidste vil tilmelde
sig. Når der er en dato for kurset, vil René kontakte de personer det vedrører.

Næste bestyrelsesmøde er d. 6 februar 2013 kl. 19.00
hos Louise.

Der bliver mulighed for at deltage på
førstehjælpskursus, det afholdes i januar eller februar 2013, eksakte datoer
kommer i løbet af December måned.

Når vi går tur, bedes Tur-formanden tage nogle foldere
med i lommen, disse foldere kan på opfordring deles ud til interesserede, som
kunne tænke sig at blive natteravn.

I ønskes alle en rigtig Glæde Jul samt et
lykkebringende Nytår, og tusinde tak for jeres indsats i det forgangne år.

Referent; René Kristensen