Brandkadetter som medinstruktører...

Brandkadetter som medinstruktører...

27-12-2012

I februar 2013 vil Natteravnene i Hovedstaden som et pilotforsøg blive tilbudt kursus i HjerteLunge-Redning og brug af AED (hjertestarter) af Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps, som hvert år uddanner 24 unge fra udvalgte skoler i Københavns Kommune til brandkadetter.

De unge som er mellem 13 og 16 år gennemgår ½ års uddannelsesforløb på Brand- og rednings skolen samt på brandstationerne. Overskud fra kurset går til aktiviteter og arrangementer for brandkadetter.

Se mere om brandkadetterne i denne lille film på You Tube - klik her

Invitation er sendt direkte til foreningerne i Netværk 14, Hovedstaden.