Beskatning af Natteravne...

Beskatning af Natteravne...

01-04-2013

Der har været en række problemer med skatteunddragelse i forbindelse med firmabetalte fitness medlemsskaber.

Derfor har man - i forlængelse af erfaringerne med multimedieskatten (beskatning af privat brug af internet, mobiltelefon, etc) - truffet afgørelse i Skattelovrådet, som betyder, at vi som Natteravne skal beskattes af hvad der svarer til et medlemskab af en fitness kæde.

"Medlemmer/Frivillige af foreninger, hvis aktiviteter primært har karakter af motion, fitness eller anden form for fysisk sportsudøvelse, vil være skattepligtige i det omfang den enkelte er medlem/frivillig uden vederlag. Værdien ansættes skønsmæssigt til kr. 4.000 pro anno. Der ydes fradrag for betalt kontingent."

Skattelovrådets afgørelse 2010-020342.DK

Landssekretariatet vil straks tage initiativ til, at Natteravnene får en undtagelse for denne bestemmelse.

Det er klart, at vi som Natteravne får en masse frisk luft og gratis motion, men det er helt urimeligt, at en frivillig indsats for tryghed, livsglæde og integration skal beskattes.
Hvad bliver det næste ... at vi skal betale for egetforbrug af bolsjer???

Skattelovrådets afgørelse åbner måske mulighed for et kompromis.
Beskatningen kan gøres afhængig af, hvor meget man bruger gratistilbuddet.

Derfor vil Landssekretariatet indsamle oplysninger fra alle foreninger, om hvor mange kilometer man forventer at gå i år. 

Bestemmelsen træder i kraft med umiddelbar virkning fra i dag, den 1. april 2013....