Natteravnene i Nakskov vokser sig større og større

Natteravnene i Nakskov vokser sig større og større

06-06-2013

 

Igennem det seneste år er der sket en fantastisk udvikling i antallet af Natteravne i Nakskov. Vi er gået fra at være 18 til nu at være 30, meget aktive Ravne. det højeste antal i hele den tid der har været Natteravne i Nakskov.

 "Vi var i en situation, hvor det var svært at besætte turene i løbet af måneden, og besluttede at gøre en aktiv indsats for at skaffe flere ravne. Og ved hjælp af en stor indsats for at gøre os mere synlige, bl.a. ved hjælp af medieomtale, og ved at være til stede ved "aften-åbent", er det lykkedes med stor succes. Vi har også været opmærksomme på at være til stede i byen "ved dagslys, da vi her har mulighed for at  træffe mulige nye ravne".

Ved hjælp af disse tiltag er det lykkedes næsten at fordoble antallet af ravne, så vi nu kan sætte hold til både lørdag og søndag, langt de fleste weekender, samt deltage ved koncerter og andre arrangementer, som trækker mange mennesker til byen.

Foreningen oplever en utrolig stor opbakning fra hele byen, både det lokale handels- og erhvervsliv, foreningsliv, og ikke mindst fra de unge, vi møder på turene. Vi har også et godt samarbejde med SSP-samarbejdet i byen, og holder meget gerne foredrag i skolerne, både for elever, lærere og forældre.

På den nylige generalforsamling kunne vi bl.a. nominere vores ældste Natteravn, Monna på 69 år, for at have gået 200 ture. En fantastisk præstation. Der er stor enighed blandt ravnene om, at en af grundene til at vi har så stor succes, er det gode sammenhold der er blandt ravnene. Ingen af ravnene mangler talegaver, og vi har altid meget at snakke om på vandringerne.

Af fremtidige projekter har vi, udover fortsat at tiltrække nye ravne, også et sommerarrangement for ravnene, samt kurser i bl.a konflikthåndtering og orientering om rusmidler.

Så efter at have rundet vores 12-års fødselsdag er Natteravnene i Nakskov stærke og levedygtige, og ser frem til mange ture på gaden endnu.

På billedet ses Bettina, Jannie og Dorthe, 3 af de mange nye ravne, som er kommet til.